Webwinkel
Nieuws

ECONVICE <> JOURE

Luchtverwarmer
   vervangen ?

12 tips om een gebruiksvriendelijke website te ontwerpen!


.
lees verder →

Levering Service onderdelen

Beëindiging levering service-onderdelen! Lees om welke toestellen het gaat!

Per 1 april 2024 stopt onze leverancier Brink Climate Systems met het leveren van service-onderdelen van onder omschreven toestellen!
lees verder →

Garantie / termijn

Garantiebepalingen EconVice Nederland m.b.t. de materialen/goederen in deze shop.
 • Onze aansprakelijkheid voor ondeugdelijke of beschadigde zaken die wij u geleverd hebben, gaat niet verder dan de aansprakelijkheid die onze leverancier terzake jegens ons aanvaardt.
 • Voor lampen, filtermatten aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid.
 • Voor manco in hoeveelheid aanvaarden wij alleen aansprakelijkheid als dit op het verzenddocument door u is aangetekend boven uw handtekening voor ontvangst.
 • Geleverde ondeugdelijke of beschadigde zaken dienen onverwijld en in elk geval binnen 7 werkdagen na aflevering aan u bij ons te worden gereclameerd. Naar onze keus wordt bij gerechtvaardigde aanspraak door ons gerepareerd of kosteloos vervangen. U dient op ons verzoek daartoe ondeugdelijke of beschadigde zaken franco Joure aan ons te retourneren.
 • Iedere aansprakelijkheid voor ondeugdelijke of beschadigde zaken die wij u geleverd hebben, verjaart zes maanden na aflevering aan u. 
Garantiebepalingen fabrikant Brink Climate Systems te Staphorst.
 • Indien, ondanks alle aan de producten bestede zorg, aanspraak op garantie moet worden gemaakt, is onze fabrikant Brink Climate Systems B.V. bereid, binnen de aangegeven periode, voor de defecte onderdelen vervangende onderdelen te verstrekken.
Garantietermijn m.b.t. Brink luchtverwarmers/HRE cv-ketel/WTW-units en onderdelen van deze toestellen; 

De duur van de garantie bedraagt:​
 • 2 jaar vanaf de installatiedatum op alle onderdelen van dit toestel, uitgezonderd het eventueel aanwezige filter, waarop geen garantie van toepassing is.
 • Brink Allure luchtverwarmer:5 jaar vanaf de installatiedatum op de eventueel aanwezige warmtewisselaar.
 • Brink HRE combiketel: Op de dichtheid van de warmtewisselaar bedraagt 15 jaar, de vergoeding is de eerste 5 jaar 100% en neemt daarna jaarlijks met 10% af.
 • Bovenstaande geldt alleen als de registratiekaart binnen één maand na installatiedatum is geretourneerd aan Brink Climate Systems.
Garantiebepaling
 • De garantie dekt niet de kosten voor arbeid en reiskosten bij reparatie ter plaatse of voor onderhoud aan het toestel. Deze garantie geldt uitsluitendvoor toestellen welke in Nederland zijn geplaatst.
 • Brink Climate Systems B.V. garandeert dat dit toestel is samengesteld uit eersteklas materialen en nauwkeurig vervaardigde onderdelen. Met in acht name van de onderstaand vermelde bepalingen, verzekeren wij een juiste werking van dit toestel onder normale omstandigheden.
De garantie vervalt indien defecten het gevolg zijn van:
 • Gebruik van toestel en/of installatie niet in overeenstemming met de voorschriften van de fabrikant.
 • Andere oorzaken dan ondeugdelijkheid van materiaal of fabricage.
 • Onoordeelkundige behandeling.
 • Enige tekortkoming in of onoordeelkundig onderhoud.
 • Het gebruik boven de voor het toestel aangegeven capaciteit of door opstelling in een agressieve atmosfeer.
EconVice Nederland zal zorgdragen voor een goede behandeling, zonodig gesteund door de Service-afdeling van Brink Climate Systems.

 
Inloggen
E-mail adres :

Wachtwoord :

Winkelwagen
Totaal € 0,00

Zoek een product
Zoeken
Veilig betalen via
Onze partners
Aangesloten bij

Wij versturen met

Luchtverwarmingshop is een onderdeel van Econvice Nederland - Midstraat 136 - 8501 AV Joure - tel. 0513 - 67 77 13 - e-mail info@luchtverwamingsshop.nl - KVK .nr. 51709945